Šolski sklad OŠ Dramlje

Na osnovi 135. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja imamo na šoli ustanovljen šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Predvsem so  sredstva namenjena za izvajanje nadstandardnega programa in za pomoč učencem pri plačilu šol v naravi, šolskih ekskurzij in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, prostovoljnih prispevkov in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.

V kolikor ste se odločili za nakazilo denarnih sredstev v šolski sklad vas prosimo, da denarni prispevek nakažete na:

 • Naslov: Osnovna šola Dramlje, Dramlje 7a, 3222 Dramlje
 • TRR: SI56 0132 0603 0682 080
 • Namen nakazila: za šolski sklad
 • Referenca: SI 00 291014
 • DONACIJA DELA DOHODNINE

  Od letos dalje lahko državljani namenijo v šolski sklad tudi 0,3% donacije posameznega državljana iz namenitve dela dohodnine, ki bi drugače šla v državni proračun. Vaša dohodnina se s tem ne bo spremenila.
  Če svojega dela dohodnine, ki je v celoti 1%, še niste namenili drugim upravičencem, kot so društva v javnem interesu, vas prosimo, da jo namenite našemu šolskemu skladu. Lahko pa za leto 2022 spremenite svoj seznam upravičencev do donacije in vanj vključite tudi naš šolski sklad do deleža 0,3%.
  Zahtevo lahko oddate elektronsko na naslovu https://edavki.durs.si ali izpolnite obrazec in ga oddate razredniku. V šoli bomo zbrali vse vloge in jih posredovali na FURS. Izpolnjen obrazec lahko tudi sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad.

  Zahteva za namenitev dela dohodnine_šolski sklad OŠ Dramlje

  Vsem, ki boste del svoje dohodnine namenili šolskemu skladu Osnovne šole Dramlje, se najlepše zahvaljujemo.

  Maja Šantl, predsednica UO šolskega sklada

  Related Images: