NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE – povezava

V šolskem letu 2020/2021 bo na OŠ Dramlje tretji predmet, iz katerega se preverja znanje v 9. razredu, BIOLOGIJA.

Preverjanje poteka v mesecu maju:

Torek, 4. 5. 2021 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.
Četrtek, 6. 5. 2021 NPZ iz matematike za 6. in 9. r
Ponedeljek, 10. 5. 2021 NPZ iz angleščine za 6. in biologije za 9.r